Hur man blockerar riktningen för en Wi-Fi-signal

När nätverkssäkerhet är av största vikt, t.ex. i företag och kontorsinställningar, är det en bra idé att begränsa ditt Wi-Fi-nätverk till endast det område där det behövs. Wi-Fi-signaler fungerar över radiovågor som är mycket känsliga för störningar från metallföremål. En strategiskt placerad metallbarriär - som en gjord av tennfolie - kommer att återspegla alla Wi-Fi-signaler som den stöter på i motsatt riktning.

1

Ta en robust bit trefaldig kartong och vik ut de två vikta sidorna så att det blir ett helt expanderat och platt stycke. Lägg den på ett bord eller ett annat område där du har utrymme att arbeta med.

2

Applicera kartong eller hantverkslim jämnt över kartongens inre yta. Du behöver flera remsor tennfolie för att täcka hela insidan av kartongen. För att undvika stök bör den första limappliceringen vara ungefär lika hög som en remsa tennfolie.

3

Dra en remsa av tennfolie från rullen - se till att den är tillräckligt lång för att täcka kartongens bredd - och applicera den på den limmade delen av kartongen. Vik kanterna på tennfolien runt kartongens kanter om den är längre än du behöver.

4

Upprepa de två föregående stegen tills kartongens hela insida är täckt med tennfolie. Så snart limet är torrt (konsultera limbehållaren för att bestämma dess torkningstid) är din Wi-Fi-barriär redo att användas. Ställ in den mellan din trådlösa router och i vilken riktning du vill att signalen ska blockeras.