Hur man ställer in mätningar för InDesign från Picas till Inches

Topp- och sidlinjalerna i Adobe InDesign CS6 hjälper dig att ordna och justera objekt i dokumentet. Standardmåttenheten för dessa linjaler är pica, vilket motsvarar 12 poäng. Denna mätning kanske inte betyder mycket för dig, särskilt om du utformar en tryckt publikation på sidor som vanligtvis uttrycks i tum. I sådana fall kan det vara mer meningsfullt att ställa in linjalerna till tum. InDesign gör det möjligt för dig att ändra de horisontella och vertikala linjalerna separat, så att du kan använda olika enheter för varje linjal.

1

Klicka på "Visa" och välj "Visa linjaler" om vänster och övre linjaler inte syns. Alternativt kan du trycka på "Ctrl-R."

2

Klicka på "Redigera", "Inställningar" och sedan på "Enheter och steg".

3

Välj "Inches" i rullgardinsmenyerna Horisontell och Vertikal för att ändra båda linjalerna. Du kan också ändra bara en av linjalerna.

4

Klicka på "OK".