Hur du redigerar min CenturyLink Wi-Fi-information

Du kan redigera din CenturyLink Wi-Fi-information med det administrativa verktyget för din router. CenturyLink stöder en mängd olika trådlösa routrar, så den första uppgiften är att bestämma varumärket och modellnumret på din enhet. Du hittar den här informationen på en etikett på enhetens undersida eller sida. När du har fått data från etiketten öppnar du CenturyLink supportwebbplats (länk i resurser) och klickar sedan på länken som motsvarar ditt modems modellnummer. Läs instruktionerna för att ändra de trådlösa nätverksinställningarna för din router.

Routers administrativa gränssnitt

Använd en webbläsare för att öppna det administrativa gränssnittet för din CenturyLink-webbläsare. Skriv IP-adressen som anges i CenturyLink supportinstruktioner för din enhet i adressfältet och tryck sedan på "Enter". IP-adressen som används för att komma åt verktyget varierar beroende på din routers märke och modell. Till exempel använder Westell 7500 //192.168.1.1 eller //10.0.0.1. För Motorola 3347, använd //192.168.0.1.

Skriv administratörens användarnamn och lösenord för din router när du uppmanas att logga in på verktyget. Huvudskärmen för routerverktyget öppnas. Klicka på “Trådlös installation” eller “Grundläggande installation”, beroende på enhetens märke och modell, härifrån kan du göra ändringar i din trådlösa nätverksinstallation.