Hur du återställer Microsoft Words stavning och grammatikcheck

Om du har samlat en samling felstavade ord i Microsoft Word-stavning och grammatikcheck anpassad ordlista kan du skapa en ny ordlista för att återställa kontrollfunktionerna och starta en ny anpassad ordbok från grunden och sedan ställa in den nya ordlistan som standard med inställningsverktyget för anpassade ordböcker. Du kan också återställa stav- och grammatikkontrollen för att kontrollera ett enskilt dokument igen. Dessutom kan du ändra språk för din stavningskontrolllexikon i inställningsverktyget för anpassade ordböcker.

Ny anpassad ordbok

1

Öppna Word, klicka på fliken "File" i den övre navigeringsmenyn och klicka sedan på "Word Options" -posten.

2

Klicka på alternativet "Anpassade ordböcker" och klicka sedan på "Nytt" för att öppna formuläret Ny ordbok.

3

Skriv ett namn för den nya ordlistan i fältet Namn och klicka sedan på "Spara" för att spara filen. Se till att filnamnet innehåller filtillägget "DIC".

4

Avmarkera alternativet “CUSTOM.DIC” i dialogrutan Anpassade ordböcker och markera sedan kryssrutan för den nya ordlistan du just skapade. Klicka på "OK".

5

Klicka på knappen "Ändra standard" i dialogrutan Anpassade ordböcker och klicka sedan på den nya ordlistan för att tilldela som standard, om så önskas. Klicka på “OK” två gånger för att spara inställningarna och stänga dialogrutorna.

Återställ för enstaka dokument

1

Öppna ett dokument i Word och aktivera stavning och grammatikkontroll i dokumentet genom att klicka på "Granska" i det övre navigeringsfältet och sedan klicka på fliken "Stavning och grammatik". Ändra eller ignorera felstavade ord, om så önskas, när dialogrutan Stavning visar en misstänkt stavning. Stavningskontroll av hela dokumentet.

2

Klicka på alternativet "Arkiv" och klicka sedan på "Alternativ" när stavningskontrollen har nått slutet av dokumentet.

3

Klicka på alternativet "Korrektur" och klicka sedan på alternativet "Kontrollera dokument igen". Ett varningsmeddelande visas som indikerar att åtgärden återställer stavnings- och grammatikkontrollen så att Word kommer att kontrollera ord du tidigare kontrollerat.

4

Klicka på "Ja" för att fortsätta och klicka sedan på "OK" för att stänga rutan Word-alternativ. Stavningskontrollen kontrollerar dokumentet igen.