Hur man återställer en Blackberry Curve

För företagsägare kan BlackBerry Curves olika funktioner inklusive e-post och surfning vara till nytta för att hålla koll på affärsaktiviteterna på språng; Om smarttelefonen inte fungerar ordentligt kan dock återställning av den lösa ett stort antal problem. Om applikationer fryser, eller om telefonen beter sig felaktigt, är det bra att utföra en mjuk eller huvudåterställning för att återställa normal drift. Du kan göra en återställning direkt från telefonen.

Mjuk omstart

1

Stäng av BlackBerry Curve och vänd den sedan för att exponera batterifacket.

2

Tryck på batterilocket och skjut det utåt. Att ta bort kåpan kan variera något med olika modeller, så se enhetens handbok. Lyft ut batteriet ur facket och sätt sedan tillbaka det i spåret med metallkontakterna inriktade mot kontakterna i facket.

3

Sätt tillbaka locket och tryck på "Power" -knappen för att sätta på din BlackBerrry Curve.

Huvudåterställning

1

Klicka på ikonen "Alternativ" på startskärmen, välj "Säkerhet" och välj sedan "Säkerhetsavtorkning".

2

Klicka på kryssrutorna bredvid filerna som ska raderas och skriv sedan "björnbär" (utan citat) i den öppna rutan.

3

Klicka på knappen "Rensa data" och bekräfta ditt val för att utföra en huvudåterställning.