Hur man ställer in begränsningslås på Android

Verktyget Begränsningslås på Android-mobiloperativsystemet förhindrar obehöriga användare från att ringa telefoner på din telefon. Om din telefon hamnar i fel händer kan ingen köra upp din telefonräkning utan lösenordet för att kringgå begränsningslåset. Du kan också använda verktyget för att spara tid genom att automatiskt begränsa dina inkommande samtal till medlemmarna i din kontaktlista. Gå till verktyget via menyn Plats och säkerhet.

1

Tryck på "Meny" -knappen på din Android-telefon och tryck på "Inställningar" i listan med alternativ.

2

Tryck på "Plats och säkerhet" följt av "Ställ in begränsningslås."

3

Tryck på "Aktivera begränsningslås." Ange ett lösenord för låset i lämplig ruta.

4

Tryck på "Hantera begränsningslås" och ange lösenordet för begränsningslås när du uppmanas till det.

5

Välj vilken typ av samtal du vill begränsa. Tryck till exempel på "Inkommande samtal" i listan med alternativ och välj "Tillåt endast kontakter samtal" från popup-listan "Begränsa inkommande samtal". Tryck på "OK" för att spara inställningarna. Din telefon ringer nu bara när du får ett samtal från någon i din kontaktlista. Alla andra samtal ringer inte i telefonen.