Hur man zipar en mapp med WinRAR

Även om alla företag måste vara effektiva för att vara lönsamma känns behovet av effektiv tidshantering särskilt i små företag, där ofta bara en eller två personer behöver göra en mängd arbete som i en större verksamhet kan spridas över en hel avdelning. När varje minut är viktig, vill du inte slösa tid manuellt med att skicka eller dela enskilda filer när du kan använda WinRAR arkivprogram för att komprimera en hel mapp till ett enda ZIP-arkiv.

1

Navigera till den mapp du vill arkivera i Windows Explorer.

2

Högerklicka på mappen och välj "Lägg till i arkiv" i menyn som öppnas för att visa huvud WinRAR-gränssnittet.

3

Välj alternativknappen märkt "ZIP" under rubriken "Arkivformat".

4

Klicka på "OK" för att skapa ZIP-arkivet på samma plats som din mapp.