Hur man gör ett kalkylblad i Word

Även om Excel är Microsoft Office-applikationen mest känd för sina kalkylarkfunktioner, kan det finnas tillfällen när du behöver ett kalkylark i en företagsrapport eller annat Word-dokument. Du kan skapa ett Excel-kalkylblad i vilken Word-fil som helst genom att bädda in det som ett objekt i dokumentet. Word förenklar processen för dig genom att erbjuda två metoder för att skapa ett kalkylark. Du kan komma åt alternativet från menyn Infoga tabell eller menyn Infoga objekt.

Använd funktionen Infoga objekt

1

Starta Word och öppna dokumentet där du vill lägga till ett kalkylark.

2

Välj fliken "Infoga" och klicka på rullgardinspilen "Objekt" i textgruppen. Klicka på "Objekt".

3

Välj ett kalkylalternativ från objekttypslistan, till exempel "Microsoft Excel 97-2003-kalkylblad" och klicka på "OK". Word skapar ett nytt, tomt kalkylark på den aktuella sidan. Ange de data du vill använda i kalkylarket. Klicka utanför kalkylbladet när du är klar. Dubbelklicka på kalkylbladet för att återuppta redigeringen.

4

Alternativt kan du infoga ett befintligt kalkylark. Välj fliken "Infoga" och klicka på rullgardinspilen "Objekt" i textgruppen. Klicka på "Objekt" och välj fliken "Skapa från fil". Klicka på knappen "Bläddra", leta reda på det befintliga Excel-kalkylbladet du vill lägga till och klicka på "Infoga". Välj om du vill länka till Excel-filen eller om du vill visa kalkylarket som en ikon och klicka på "OK".

Använd menyn Infoga tabell

1

Starta Word och öppna dokumentet där du vill lägga till ett kalkylark.

2

Välj fliken "Infoga" och klicka på rullgardinsmenyn "Tabell".

3

Klicka på "Excel-kalkylark." Word skapar ett nytt, tomt kalkylark på den aktuella sidan.

4

Ange de data du vill använda i kalkylarket. Klicka utanför kalkylbladet när du är klar. Dubbelklicka på kalkylarket för att återuppta redigeringen.