Lasern på min mus tänds inte

Oavsett om problemet uppstår sporadiskt eller ständigt, minskar alltid en datormus som inte fungerar, produktiviteten. I de tidiga dagarna av persondatorer hade möss kulor som kände rörelse. Dagens möss har högprecisionslasrar som utför den uppgiften mer exakt. När musens laser inte lyser kan du kanske lösa problemet med några felsökningssteg.

Felsök en trådlös mus

Om lasern på din trådlösa mus inte syns, kontrollera batteriet i musens mottagare för att säkerställa att den inte är död. Eftersom musmottagare har begränsat räckvidd kanske din mus kanske inte fungerar om den är för långt från mottagaren. Flytta musen och mottagaren så att de ligger närmare varandra och se om det löser problemet. Placera dem så att inget föremål sitter mellan musen och mottagaren. Konsultera din användarhandbok för att se om det är möjligt att återställa anslutningen mellan musen och mottagaren, eftersom detta ibland kan lösa problem med lasermus.

Felsök en trådbunden mus

En trådbunden mus ansluts direkt till datorn via en USB-kabel, så se till att USB-kabeln är ordentligt ansluten till datorns USB-port. Du kan också försöka ansluta kabeln till en annan USB-port om den ursprungliga porten har ett hårdvaruproblem. Ett sviktande laserljus kan också betyda att musens batterier är svaga eller slut. Ta ut batterierna och byt ut dem mot nya för att se om lasern lyser igen. Om det inte är problemet, kontrollera att din dator inte är orsaken till problemet genom att ansluta musen till en annan dator. Om musens laserljus fungerar på en annan maskin kan din dator ha problem som att minnesmoduler inte fungerar.

Kontrollera din programvara

Inte alla möss kommer med drivrutinsprogramvara, men många gör det, så det är möjligt att din mus drivrutin är skadad eller inaktuell. Hantera detta tillstånd som en potentiell orsak till dina musproblem genom att besöka webbplatsen för företaget som skapade din mus. Hitta webbplatsens supportavsnitt och hämta sedan de senaste drivrutinerna som fungerar med musen. Följ instruktionerna på webbplatsen för att installera drivrutinerna.

Tips

Om du använder en trådbunden mus kan anslutningen mellan musen och sladden som är ansluten till musens ände misslyckas. Ett sätt att kontrollera det problemet är att hålla musen upp och ner och sakta flytta kabeln i olika riktningar. Om lasern lyser kort när du flyttar sladden kan problemet ligga i anslutningen mellan sladden och musen. I sådana fall är det ofta bättre att köpa en ny mus än att försöka reparera den befintliga genom att ta isär den. Musens användarhandbok kan också ge tips om hur du löser problem som hindrar musens laser från att lysa.