Överföra en arbetslinje till din mobiltelefon

Du kan överföra ditt arbetstelefonnummer till din mobiltelefon genom att aktivera vidarekopplingsfunktionen på din arbetstelefon. Vidarekoppling överför automatiskt alla inkommande samtal till det angivna telefonnumret. Genom att överföra inkommande samtal till din mobiltelefon kan du undvika att missa viktiga samtal när du inte är fysiskt på din arbetsplats.

1

Ta bort din mobiltelefon från mottagaren och lyssna efter en kopplingston.

2

Slå "* 72" med telefonens knappsats.

3

Lyssna efter en andra kopplingston.

4

Ange ditt tio-siffriga mobilnummer, inklusive riktnummer.

5

Svara på din mobiltelefon för att slutföra vidarekopplingsprocessen.