Vad är Flextime i HR-termer?

Balans mellan arbete och privatliv och flexibel schemaläggning av arbetsplatser är begrepp som många personalutövare överväger när de letar efter alternativ för att förbättra arbetstillfredsställelse, engagemang och produktivitet. Förändringar i demografin i arbetskraften, såsom hushåll med dubbla förtjänster och ökade familjemedlemmar och personliga skyldigheter, understryker behovet av flexibilitet, konstaterar Cecilia Rouse, medlem av Vita husets råd för ekonomiska rådgivare, i artikeln "The Economics of Workplace Flexibility" i mars 2010. " HR tolkar flextime ett antal olika sätt att förbättra arbetsplatsen och tillgodose förändringar.

Översikt

HR använder flextime för att hänvisa till alternativa eller flexibla arbetsscheman. Effektiv användning av flextime tillgodoser anställdas behov genom att tillhandahålla schemaläggningsalternativ utan att äventyra företagets förmåga att tillgodose affärsbehov. Faktorer som HR överväger när de skapar flextime-policyer är planering och logistik, personalansvar och prestations- och teknologilösningar. I de flesta fall måste alternativa arbetsscheman övervakas noggrant av ledningen för att säkerställa en konsekvent tillämpning av arbetsgivarens flextidspolicy. Personal- och affärsbehov bör avgöra hur många olika flextime-alternativ som erbjuds till anställda.

Glidande arbetsschema

Ett glidande arbetsschema är svårt att hantera eftersom anställdas starttider och sluttider kan förändras dagligen. Till exempel kan anställda ha möjlighet att börja när som helst mellan 7 och 9, vilket innebär att en åtta timmars arbetsdag slutar mellan 16 och 18 om den anställde tar en timme till lunch. Anställda som tar 30 minuter till lunch kan lämna redan kl. 15.30. Det här alternativet fungerar bra med pålitliga arbetstagare som sannolikt inte missbrukar privilegiet att komma in sent när de behöver eller rapporterar att arbeta tidigt så att de kan lämna före det normala affärsrus.

Komprimerad arbetsvecka

Ett komprimerat arbetsschema är en annan variant av flextime. Detta gör att anställda kan slutföra en arbetsvecka på färre än de vanliga fem dagarna. Till exempel är fyra 10-timmarsdagar en vanlig form av flextid. Istället för att arbeta en 40-timmars vecka måndag till fredag ​​från 9 till 18, kan anställda arbeta måndag till torsdag eller tisdag till fredag ​​från 7 till 18, eller en annan kombination av timmar som ger en 10-timmars arbetsdag. För många företag är det svårt att hantera hela arbetskraften på komprimerade scheman, men förskjutna scheman kan säkerställa adekvat täckning.

Förvaltning

Konsekvent hantering är nyckeln till en effektiv flextime-politik. HR anger riktlinjer för alternativ schemaläggning och ger avdelningschefer utbildning om hur man hanterar team med olika scheman. Dessutom mäter HR hur alternativa arbetsplatsalternativ påverkar arbetstillfredsställelse och personalreservation. HR ansvarar också för bokföring genom att noggrant spåra anställdas arbetsscheman för att säkerställa korrekt lön, särskilt om det är ett litet företag där löner behandlas manuellt.