Krav för att öppna ett internt daghem

Kraven för att öppna ett hemhemföretag varierar från stat till stat. Många stater har dock liknande riktlinjer. Till exempel kräver många stater att hemmavårdsföretag ska få tillstånd att tillhandahålla daghem. Ofta måste en blivande hemvårdsägare också få tillstånd att driva ett företag i sin stad eller stad. Dessutom inför många stater barnomsorgsnormer daghemsägare måste uppfylla och kräva att leverantörer upprätthåller ansvarsförsäkring.

Behörighetskriterier och kontroller

Varje stat anger unika kriterier för individer som vill öppna daghemföretag. I många stater måste ägarna för daghem vara minst 18 år gamla och fria från fällande övertygelser och arresteringar för barnmisshandel. Många stater kräver också att blivande ägare till hemsjukvårdsföretag ska lämna in resultaten av en hälsoundersökning för att visa att de är fria från sjukdomar som kan äventyra barn i daghem.

Barnomsorgsinspektioner och licensiering

Många stater kräver inhemska barnomsorgsföretag för att säkra licensiering för daghem. På de flesta ställen kontaktar en person som vill starta ett hemvårdsföretag avdelningen för barnskydd eller en liknande myndighet i hans jurisdiktion och begär ett informationspaket för daghem. Efter att ha läst informationspaketet deltar en blivande dagvårdsägare vanligtvis i en licensorientering och fyller i en ansökan om dagvårdslicens.

På många platser måste en person också lämna in resultat från medicinska journaler, godkännanden av barnmissbruk och kontroller av kriminalregister som en del av ansökningsprocessen. Vissa jurisdiktioner kan också inkludera inspektioner av daghem som en del av licensprocessen eller kräva att företagets ägare samtycker till att upptäcka inspektioner.

Kommunal företagslicensiering

Beroende på stad eller stad där ett hemvårdsföretag kommer att finnas, kan en blivande dagvårdsägare behöva skaffa en företagslicens. Denna licens är skild från en licens för att driva dagis och ger helt enkelt innehavaren rätt att driva ett företag i jurisdiktionen. En blivande hushållsägare kan få reda på om han behöver en företagslicens genom att kontakta en lokal licensavdelning eller ett kontor för företagsregistrering.

Tillstånd från lokala invånare

Ibland behöver en blivande hushållsägare särskilt tillstånd för att driva ett företag utanför sin bostad. Om han till exempel är hyresgäste kan han behöva skriftligt tillstånd från fastighetsägaren för att driva en daghem utanför sitt hem. Dessutom kan vissa jurisdiktioner kräva att en blivande ägare för daghem ska få ett särskilt godkännande för att driva ett företag i ett bostadsområde. En individ kan kontakta sin lokala zonstyrelse för att få reda på om han behöver ett särskilt godkännande.

Barnomsorgsstandarder

Varje stat upprätthåller en lista över standarder daghem företag måste följa. Generellt innehåller dessa standarder information om att tillhandahålla en säker miljö för daghem. Till exempel kan en stats standarder specificera hur många barn ett hemmavårdsföretag kan acceptera samtidigt samt vård-till-barn-förhållandet som ägaren måste upprätthålla.

Dessutom måste barnomsorgsföretag i hemmet uppfylla statens normer för utformning av policyer, underhåll av register och anställning av barnomsorgsarbetare. En person kan få hushållsnormer för daghem från den avdelning som hanterar dagvårdslicenser i sitt tillstånd eller genom att besöka National Association of Child Care Resource and Referral Agencies webbplats.

Affärsansvarsförsäkring

Vissa stater kräver att daghem tillhandahåller ansvarsförsäkring för att täcka skador, olyckor och skador på egendom. Andra får bara rekommendera ägare för daghem att skaffa det. Dessutom kan en ägare i hemmet behöva en bilförsäkring för att transportera barn i daghem i sitt fordon.