Marknadsföringspolicy & strategi

Värddrivna, moraliskt överensstämmande marknadsföringsprogram är väsentliga för att upprätthålla en etisk företagskultur. Det räcker inte för ett företag att anta att en stark personlig moralisk kompass är tillräcklig för att förhindra etisk fel i marknadsföringen. Etisk marknadsföring är ett paketavtal som börjar med ett starkt uttalande om marknadsföringspolicy. Denna policy blir sedan ett ramverk för att skapa marknadsföringsstrategier som överensstämmer med marknadsföringsmål och bibehåller företagets rykte.

Marknadsföringspolicy

En marknadsföringspolicy liknar en etisk affärskod. Även om vissa är mer specifika än andra, behandlar var och en aspekter av ansvarsfull marknadsföring som företaget anser vara viktigast. Till exempel fokuserar Friendly's Ice Cream marknadsföringspolicy på näringsriktlinjer och riktlinjer för marknadsföring till barn, medan Coca-Colas marknadsföringspolicy, som också fokuserar på barn, innehåller riktlinjer för de olika marknadsföringskanalerna som används samt för produktplacering i skolor och ungdomsorganisationer.

Positionering

En marknadsföringsstrategi är en handlingsplan som tjänar till att uppnå två mål; den första är att positionera verksamheten och den andra att marknadsföra sina produkter och tjänster. Positionering avser hur väl inblandade verksamheten är i kundernas tankar och hur snabbt kunder tänker på verksamheten när de fattar köpbeslut. Akademisk programchef för MBA-programmet Post University och chef för Post University Business Institute Doug Brown understryker vikten av en etisk marknadsföringspolicy med ett uttalande som han gjorde i en odaterad artikel på Inc.com. Brown säger, "Det första att komma ihåg är att människor föredrar att köpa från dem de känner och litar på." Många företag följer detta påstående genom att göra sin marknadsföringspolicy tillgänglig för allmänheten och genom att integrera den i produktmärkning och kampanjer.

Marknadsföringsstrategi

Att identifiera en målmarknad och få information om konkurrensen är ett kritiskt första steg för att skapa en effektiv marknadsföringsstrategi. Kärnkomponenterna i en övergripande marknadsföringsstrategi - produkt, plats, pris och marknadsföring - utgör de fyra P: erna i marknadsföringsmixen. Även om varje komponent spelar en viktig roll på egen hand, ligger styrkan i 4 P: erna i hur väl de möter en målmarknad och företagskonkurrens och hur de fungerar som en helhet.

Betydelse

Målet med 4 P: erna är att utveckla en marknadsföringsplan som främjar rätt produkt till rätt kund till rätt pris och på rätt plats med metoder som överensstämmer med marknadsföringspolitiska mål. En övergripande marknadsföringsplan kan innehålla flera marknadsföringsstrategier, var och en fokuserar på en annan målmarknad och var och en kombinerar 4 P: er på olika sätt. Marknadsföringspolicyn är dock en konstant som styr planeringsprocessen och säkerställer att varje enskild strategi stämmer överens med etiska mål.