Så här lägger du till favoriter till en MacBook Pro

När du startar program på din MacBook Pro - eller vilken dator som helst som kör Mac OS X - lägger de till sina ikoner i Dock, den grafiska referensen till favorit- och program som körs längst ned på skärmen i Mac OS X. Även om du kan placera dockan längs antingen den vertikala kanten på din bildskärm eller dölja den helt, som standard visas den och försvinner från skärmens nedre del när markören når skärmens nedre kant. Du kan lägga till dina favoritappar i Dock så att du kan starta dem utan att öppna mappen Program. Du kan också inkludera dina favoriter i sidofältet i Finder-fönstren. Oavsett om du väljer en eller båda av dessa anpassningar kan du komma åt eller starta dina favoriter med ett enda klick.

Från applikationsmappen

1

Klicka på Finders ikon längst till vänster på Dock för att växla till Finder om du är i en applikation. Tryck på "Command-N" för att öppna ett nytt Finder-fönster.

2

Leta upp sidofältet till vänster i Finder-fönstret och hitta avsnittet Favoriter. Klicka på "Applications" i listan för att visa innehållet i mappen Applications i Finder-fönstret.

3

Leta reda på din favoritapp i din applikationsmapp. Dra programmets ikon in i Dock på vänster sida av delaren, en streckad linje som går framifrån och bak och skiljer applikationer från filer. Du kan placera programmets ikon var som helst till vänster om Finders ikon på applikationssidan av Dock.

Kör applikation

1

Starta ett program vars ikon du vill behålla i Dock. Vänta tills applikationen har laddats.

2

Leta reda på programmets ikon i Dock. Klicka och håll på ikonen tills en meny visas under markören.

3

Välj alternativet "Keep in Dock" i menyn. När du stänger av din applikation finns dess ikon kvar i Dock. För att ta bort den kan du dra ut den tills den försvinner i en pust av stiliserad rök, eller klicka och håll ned på dess ikon och välj "Ta bort från docka" i menyn under markören.

Finder-favoriter

1

Byt till Finder och tryck på "Command-N" för att öppna ett nytt Finder-fönster. Navigera till mappen som innehåller programmet eller filen du vill lägga till i avsnittet Favoriter i Finder-fönstren.

2

Dra objektets ikon från huvudfilen och mappens visningsområde i fönstret till avsnittet Favoriter i sidofältet. Placera objektet så långt upp eller ner i listan som du vill att det ska visas.

3

Dra objektet tillbaka från avsnittet Favoriter om du inte längre vill att det ska visas där. Du ser en stiliserad rökpust när föremålet försvinner.