Ändra en rutt på Android Maps

Google Maps Android-applikation ger GPS-navigering för vägbeskrivning för körning, kollektivtrafik och gångavstånd. Du kan ändra din rutt genom applikationen om du behöver göra några ändringar i vägbeskrivningen. Kartapplikationen visar navigationen i en körvy, över huvudet eller som en fullständig lista över steg som behövs för att nå den till din destination.

1

Öppna Kartor i din applikationspanel. Tryck på sökrutan i applikationens övre vänstra hörn.

2

Skriv din destination och tryck på pilen bredvid din destinationsadress. Tryck på "Vägbeskrivning".

3

Tryck på startpunktikonen för att använda din aktuella position, en punkt på kartan eller en specifik plats för din startpunkt.

4

Tryck på bil-, buss-, cykel- eller gångikonen för att ändra typ av vägbeskrivning från Maps. Tryck på Hämta vägbeskrivning.

5

Tryck på navigationspilen för att växla för att sväng för svängriktning. Tryck på knappen "Ruttalternativ" för att ändra din rutt, till exempel att undvika vägtullar. Tryck på "OK" när du är klar. Tryck på ikonen för alternativ rutt för att välja mellan flera alternativ till aktuell rutt.