Hur man använder HTTracks webbplats kopiator

HTTrack Website Copier är ett gratis program som låter dig ladda ner en kopia av en webbplats. Det är ett användbart verktyg om du vill göra en snabb säkerhetskopia av ditt företags webbplats med dess struktur intakt. Programmet är enkelt att använda och kräver ingen avancerad teknisk kunskap. När du väl har laddat ner en webbplats med programmet kan du bläddra bland dess sidor som om den vore live på webben.

1

Gå till webbplatsen för HTTrack Website Copier (länk i resurser) och klicka på länken "Ladda ner". Programvaran finns tillgänglig för flera versioner av Windows och flera Linux-distributioner. Installera programvaran på din dator.

2

Öppna HTTrack webbplats kopiator. I Windows är programmet ett fristående program. I Linux körs den från din standardwebbläsare. Processen för att kopiera en webbplats är dock nästan densamma i de två versionerna, med bara några små skillnader.

3

Klicka på "Nästa" -knappen för att starta ett nytt projekt, skriv sedan ett namn för ditt projekt i fältet Projektnamn och skriv en kategori för ditt projekt i fältet Projektkategori. Hoppa över nästa steg om du använder Linux-versionen.

4

Klicka på knappen ".." bredvid fältet Basväg i Windows-versionen. Dialogrutan "Bläddra efter mapp" visas. Hitta och välj mappen på din dator där du vill spara kopian av webbplatsen och klicka sedan på “OK” och “Nästa”. Hoppa över nästa steg.

5

Skriv sökvägen till den mapp du väljer för webbplatsens kopia i fältet Basväg i Linux-versionen och klicka sedan på "Nästa". Programmen är nästan identiska efter detta steg.

6

Klicka på rullgardinsmenyn "Åtgärd" och välj standardalternativet "Ladda ner webbplats (er)." Den här rullgardinsmenyn innehåller flera andra alternativ för nedladdning av en webbplats, och du kan också välja alternativ för att fortsätta en avbruten nedladdning eller uppdatera en befintlig nedladdning.

7

Klicka på knappen "Lägg till URL" och skriv in webbadressen till webbplatsen du vill kopiera i URL-fältet. Om webbplatsen är lösenordsskyddad, skriv in lämplig information i inloggnings- och lösenordsfälten. Klicka på "OK".

8

Klicka på knappen "Lägg till URL" igen om du vill lägga till en annan URL och följ instruktionerna från föregående steg.

9

Klicka på knappen "Ställ in alternativ" för att öppna en dialogruta med flera flikar för att ställa in avancerade alternativ som MIME-typer, proxy och flödeskontroll. För att utesluta vissa typer av filer och länkar, klicka på fliken "Skanna regler" och klicka sedan på knappen "Uteslut länk (ar)".

10

Klicka på "Inkludera länkar" för att lägga till vissa typer av filer och länkar. Om du har som mål att snabbt få en kopia av en webbplats behöver du inte ändra något av de andra avancerade alternativen. Klicka på "OK".

11

Klicka på "Nästa", klicka sedan på "Slutför" i Windows eller "Start" i Linux. Nästa skärm visar förloppet för webbplatsens kopieringsaktivitet. Den inkluderar överföringshastigheten, en tidräknare, en sammanställning av antalet kopierade filer, antalet skannade länkar, fel och en lista över de kopierade filerna i området Åtgärder.

12

Klicka på "Bläddra i speglad webbplats" för att visa en kopia av webbplatsen i din standardwebbläsare.

13

Klicka på ”Avsluta” om du vill stänga programmet, eller klicka på ”Slutför” för att starta ett annat speglingsprojekt. I Linux är det enda alternativet att klicka på "Avsluta", för att starta ett annat projekt i Linux måste du starta om programmet.