Fördelar och nackdelar med folkorienterade ledarskapsstilar

Människororienterade ledarskapsstilar försöker bygga relationer med underordnade och direkta rapporter. Det är ett annat tillvägagångssätt för uppgiftsorienterade stilar som fokuserar mer på delegering och målsättning. Medan en folkorienterad ledarstil betraktas som en motiverande stil, kommer den med fördelar och nackdelar. De flesta ledare kombinerar stilar för bästa resultat.

Pilarna för folkorienterade ledarskapsstilar

Mänskligt ledarskap är en otrolig beteckning som inkluderar coaching, affiliate och participative ledarstil. I vart och ett av dessa stilar försöker ledare bygga relationer med underordnade och inkludera dem i operationsprocessen.

En medarbetarinriktad ledarstil leder till en arbetsmiljö där ledaren agerar som en sportcoach, hjälper till att identifiera styrkor och svagheter och utvecklar strategier för förbättring. Affiliativa ledare försöker vara en del av teambuilding-kommunikationen och den öppna dialogen. Affiliativa ledare känner sig mer som medarbetare och inte chefer. Deltagande ledare söker input från teammedlemmar innan de vidtar åtgärder, vilket är ett demokratiskt sätt att driva en organisation.

Uppgiftsorienterad kontra folkorienterad ledarstil

I slutändan försöker folkorienterade ledarskapsstilar bygga rapport och förbättra moral. Detta skiljer sig från uppgiftsorienterade stilar som ibland gör att anställda känner att de blir bossade eller kritiserade. Generellt sett, när anställda känner att de är viktiga och uppskattade som de folkorienterade stilarna strävar efter, blir de mer engagerade i dagliga uppgifter och företagets långsiktiga vision.

Anställda vars röster hörs känner sig värderade, tycker om att komma till jobbet och gör i slutändan ett bättre jobb. Effektiviteten förbättras. Företag tycker att lojalitet växer i folkorienterade ledarstil. Arbetsmiljön blir vänligare och trevligare för alla. Coachingstilar är effektiva för den långsiktiga utvecklingen av interna anställda som visar löfte om ledarskap med rätt mentorskap.

Nackdelar med folkorienterade stilar

Inte varje biprodukt är fördelaktig i den folkorienterade ledarstil. Det finns negativ eftersom ju närmare chefer blir underordnade, desto mer suddas raderna när chefen behöver vara chefen. Till exempel kan en ledare som betraktas som en vän och försöker att validering ha problem med att påtala eller hålla en lagmedlem ansvarig för att nå målen. Det kan vara svårare att sparka någon, vilket ökar stress på ledare som håller en dålig artist längre än nödvändigt.

En annan nackdel är att det kan ta tid att bygga företagskulturen för att uppnå önskade resultat. Det kanske inte finns tillräckligt med tid för att bygga den önskade kulturen i ett företag som förlitar sig på resultat. Dessutom kan situationer som deltagande ledarstil, att få input och skapa en demokratisk process för beslutsfattande späda ut affärsvisionen med ingen som har en tydlig bild av vägen företaget behöver ta.

Hur man justerar stilar

Företagsägare gör det bra att förstå när ledarstilar ska ändras eller bytas. Att använda en deltagande metod är till hjälp för personalens prestationsgranskningar och målsättning. Samtidigt måste ledaren upprätthålla en viss nivå av uppgiftsorienterade aktiviteter för att kunna mäta prestanda. Effektiva ledare balanserar olika stilar och anpassar dem till sina egna naturliga tendenser.