Hur man blir ett DirecTV-kontraktföretag

Om du har erfarenhet av kabel- eller satellit-tv-installation kan du starta ditt eget lilla företag. Din första klient kan vara DirecTV. Detta företag anställer inte installatörer; den använder oberoende entreprenörer som inte är anställda. Det betyder att du skulle vara din egen chef och du måste bilda ett företag för att kunna arbeta för DirecTV. Du kan bilda

Hur man skriver ledningsavsnittet i en affärsplan

Naturligtvis kommer de att läsa avsnittet om marknadsanalys - och du kan förvänta dig att de dröjer kvar i avsnittet om finansiella prognoser. Men om det finns en del av en affärsplan som kan bära störst vikt hos långivare, investerare och potentiella strategiska partners, så är det ledningsgruppssektionen. Det är hä

Hur man gör inställningarna större på Firefox

Firefox-webbläsarens open source-applikation distribueras i Mac-, Windows- och Linux-versioner och du kan få den direkt från programvaruutvecklarens webbplats. Om du är småföretagare kan du använda Firefox för att interagera med webbplatsens innehållshanteringssystem eller besöka andra online-destinationer för att hantera ditt företags angelägenheter. Om du behöve

Hur man registrerar ett företag som ett företag

Registrering av ett företag som företag skapar en separat juridisk enhet från företagets ägare (aktieägare). Som en separat juridisk enhet har ägare av ett företag begränsat ansvar för affärsskulder och skyldigheter. För att registrera ett företag som företag krävs att företaget lämnar in lämpliga bildningsdokument till statssekreterarens kontor där verksamheten finns. Dessutom måste nyb

Vad är skillnaden mellan utdelningsgrad och utdelningsavkastning?

Utdelningstakten är ett annat sätt att säga "utdelning", vilket är dollarn för den utdelning som betalas på ett utdelningsaktie. Utdelningsavkastning är det procentuella förhållandet mellan aktiens aktuella pris och den utdelning som för närvarande betalas. Båda är användbara för investerare att veta, även om kunskap om utdelningsavkastning är vanligtvis mer informativ. Grunderna för u

Så här lägger du till en SSD (SSD) till en stationär dator

Att köra en solid state-enhet på din stationära dator har flera fördelar jämfört med att använda en traditionell hårddisk. Din dator startar snabbare, stängs av mycket snabbare och program öppnas snabbare. Dessutom förlorar du den virvlande och enstaka klickningen som kommer från en vanlig hårddisk; du märker till och med att ditt system går svalare på grund av SSD: s lägre driftstemperatur. Installation är

Exempel på visselblåsning i näringslivet

Whistleblowers är företagsanställda som rapporterar olämpligt eller oetiskt beteende som de upptäcker på jobbet. Whistle-blowing täcker många affärsområden i alla branscher, inklusive men inte begränsat till intern diskriminering, rovförsäljning och farliga arbetsförhållanden. Företagare kan lära sig konsekvenserna av välkända visselblåsarexempel för att undvika katastrofala juridiska och ekonomiska påföljder. JP Morgan Chase: Alay

Marknadsföringspolicy & strategi

Värddrivna, moraliskt överensstämmande marknadsföringsprogram är väsentliga för att upprätthålla en etisk företagskultur. Det räcker inte för ett företag att anta att en stark personlig moralisk kompass är tillräcklig för att förhindra etisk fel i marknadsföringen. Etisk marknadsföring är ett paketavtal som börjar med ett starkt uttalande om marknadsföringspolicy. Denna policy blir sed

Vad är Android Talk?

Smartphones med Android-operativsystemet inkluderar förinstallerade appar som förbättrar telefonens funktionalitet. Precis som själva Android-operativsystemet skapas och underhålls de flesta av dessa förinstallerade appar av Google. Androids Talk-app är en mobilversion av Google Talk som låter dig hålla kontakten med andra Google Talk-användare på sina telefoner eller datorer. Direktmed

Skillnaden mellan individuell efterfrågan och efterfrågan på marknaden

Efterfrågan, en viktig ekonomisk princip, är det effektiva behovet av något och viljan och förmågan att betala för det. Ett relativt koncept, efterfrågan är alltid kopplad till en viss prispunkt vid en viss tidpunkt. Kvantitativ efterfråganalys ger användbar vägledning för företag och investerare som försöker bestämma deras marknadsstrategi och en produkts tillväxtpotential. Det finns två gr