Hur man hittar en Hotmail-kontakt på Live

Hotmail ingår som en tjänst i Windows Live, som är den centrala platsen för flera Windows-baserade tjänster - inklusive MSN Messenger, Groups, Office och flera andra onlinetjänster. Om du har ett Hotmail-konto har du ett Live-konto. Alla kontakter du har sparat via Hotmail finns kvar, liksom alla kontakter du har lagt till via MSN Messenger med samma konto. Om du

Hur man ändrar Friends Layout på Facebook

Facebook erbjuder inte så mycket individuell anpassning som tidigare sociala nätverkssajter, vilket kräver att användare håller sig inom samma grundläggande sidkonfigurationer för ett renare, mer professionellt utseende. Även vänlayouten är ganska standard, med standardinställningen som presenterar alla dina vänner i en enda vertikal kolumn. Men om du a

Så här lägger du till vänner på Skype i Windows 8

Skype-programvarugränssnittet varierar beroende på vilket operativsystem du använder. Om du loggar in från en annan dator än vanligt eller om du är ny i programmet kan du ha svårt att hitta alla funktioner du behöver. Skype-programvaran för Windows 8 skiljer sig något från de andra Windows- och Mac-versionerna, men all funktionalitet finns där. Om du vill

Hur man tolkar tillgångar till nettovärde

Ett företag måste ha tillräckligt med pengar för att alltid kunna betala nuvarande ekonomiska förpliktelser för att säkerställa kontinuitet i affärsverksamheten. Förhållandet mellan anläggningstillgångar och nettovärden är ett redovisningsverktyg som visar vilka procentandelar av ditt företags totala tillgångar som kan och inte kan användas för nuvarande finansiella förpliktelser. Underlåtenhet att f

Skillnaden mellan stora företag och småföretag

Att skapa ett framgångsrikt nytt företag är ett tufft jobb, särskilt när ett nytt företag måste tävla mot stora, väletablerade företag. Medan småföretag och stora företag kan verka på samma marknad har de betydande skillnader som kan ha stor inverkan på affärsverksamheten. Små företag skiljer sig inte bara i storlek från större, utan har olika juridiska strukturer, finansieringsarrangemang och marknadsnischer. Grunderna för affä

Vilka problem orsakar informationssilor?

Informationssilor, som finns när information inte delas mellan avdelningar eller divisioner, kan hämma tillväxt och effektivitet i ditt företag. Silor kan resultera i en mängd olika problem, såsom dubbelarbete, brist på synergi och missade möjligheter. Att identifiera och korrigera de problem som silor orsakar kan hjälpa dig att öppna kommunikationslinjerna i ditt företag. Informati

Vilka grundelement finns i alla marknadsplaner?

Nyckelelementen i alla framgångsrika marknadsföringsplaner inkluderar begreppen produkt, pris, plats och marknadsföring, även känd som de fyra P: erna för marknadsföring. Marknadsföringsmixen av de fyra Ps fungerar som en guide för att hjälpa marknadschefen att framgångsrikt utveckla en strategi för att marknadsföra produkter och tjänster till kunder. Den första P

Hur man startar ett holdingbolag

Holdingbolag är utformade för att förvärva eget kapital i andra företag. Detta är dock inte detsamma som att köpa aktier i ett annat företag. Aktieägande avser ägande i ett företag även om företaget inte emitterar aktier. Om du till exempel går med två andra partners i ägandet av ett företag blir du en aktieägare, oavsett om aktier utfärdas eller inte. Aktieägare är en

Hur man kartlägger frekvensen för en datamängd i Excel

Att plotta frekvensen av data som faller inom numeriska intervall illustrerar mångfalden i dina data. Som ett exempel kanske en lärare vill beräkna och visa sina elevers betyg genom att ange antalet poäng som motsvarar varje bokstavsbetyg. Microsoft Excels frekvensfunktion förenklar denna process. Denn

Vad är AOCI-redovisning?

Ackumulerat övrigt totalresultat (AOCI) ackumulerar övrigt totalresultat (OCI) som registrerar orealiserade och realiserade vinster och förluster från vissa transaktioner. Orealiserat betyder pappersvinster och -förluster, som vanligtvis inte ingår i nettoresultatberäkningen för ett litet företag. Ackumule